Minimum Naivity

Historie "kapely" sahá až do počátku 18. století. V té době tvořily repertoár především národní písně, písně k tanci, rozveselení, tklivé písně, reagující na nálady a názory společnosti, často obsahovaly i nápěvy podobné těm z dob pohanských.

Na konci 19. století byli hudebníci kvůli svým protihabsburským postojům sledováni tajnou policií, někteří se k aktivnímu hraní vrátili až po 1. světové válce, kdy tvorbu značně ovlivnila jazzová vlna z Francie.

Následovalo období zákazů německými okupanty, útěků do přírody k trampským písním, častých změn názvů i sestavy, komunistickému režimu se zdály nepřijatelné jak texty, tak experimenty s rock'n'rollem a dalšími hudebními směry.

V 90. letech se někteří muzikanti začali věnovat sólovým projektům, my ostatní jsme migrovali mezi stylově rozdílnými soubory, těleso tak prakticky přestalo existovat.

V roce 2003, po rozpadu punkových skupin KaťušaPoradosti, jsme obnovili činnost pod názvem Klaunovy Rady. Mé rozhodnutí stát se opět potulnými muzikanty nás připravilo o hlas recitátorky Veroniky, Marxe, Hada Petra, tím i o smyčce, zůstali jsme v podstatě dva – což zásadně ochudilo žánrovou pestrost – a znova měnili název (od roku 2012Minimum Naivity).

V současné době je "kapela" připravena kdykoliv vyrazit do terénu. Po komorněji laděných akcích s bubenicí Lucky v létě 2019 se sice někteří členové stáhli do ústraní, ale základ sestavy vystupuje dál – spontánně i na přání...

...

 ...

   ...